Spletno stran upravlja:

Marketing
Informacije o podjetju
Rožančeva cesta 5, 1210 Ljubljana-Šentvid, Slovenija
Matična številka: 1542532000
ID za DDV: SI32209789

Podjetje je vpisano v Poslovni register Slovenije pod opravilno številko 27 1061/2001 s sedežem v Ljubljani.

Kontaktne informacije

Tel.: +386 (0) 1 51 98 396
GSM: 031 335 028
e-pošta: naroci@gmail.com